งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "มนุษย์จิตสาธารณะ สร้างสรรค์ทำดีเพื่อสังคม"

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมผลักดันและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรมการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “มนุษย์จิตสาธารณะ สร้างสรรค์ทำดีเพื่อสังคม” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะมนุษยสตร์ฯส่งผลงานการถ่ายทำคลิปวิดีโอตั้งแต่วันที่  6 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาสนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด  และคณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้เชิญคณะกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถร่วมตัดสินผลงานดังกล่าว โดยผลการตัดสินปรากฏว่า

รางวัลชนะเลิศ   ได้แก่ นายมูฮัมหมัดอิกรอม  เจ๊ะอารงค์              หลักสูตรภาษาไทย คบ.

       นางสาวแวฮัฟเซาะห์  มะมิง                    หลักสูตรภาษาไทย คบ.

                    นางสาวนิรุสมี  วาโมง                            หลักสูตรภาษาไทย คบ.

       นางสาวรุสนี  มะยีแต                             หลักสูตรภาษาไทย คบ.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่    นายอารีฟาน ตะเย๊าะ              หลักสูตรภาษาจีน

            นายวันวรัชย์  แวโน๊ะ               หลักสูตรภาษาจีน

            นางสาวยูเลีย  บันนาพงศ์         หลักสูตรภาษาจีน

            นางสาวนาซีลา  มะมิง             หลักสูตรภาษาจีน

            นางสาวซูฟิลลา  ยามา             หลักสูตรภาษาจีน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่  นายตัรมีซี  อนันต์สัย                  หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาววารุณี  กาแล                 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาวนูรอาณีซะห์  โรสลี        หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาววาฟา  มุดสาหัด             หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

          นางสาวนูฮา  หะยีสาและ           หลักสูตรการพัฒนาชุมชน  

แกลเลอรี่