งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

YRU HUSO ครอบครัวที่อบอุ่น รวมพลังร่วมสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

        เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. (26ก.พ.62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วม 2,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า ตามที่ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีนโยบายให้ส่วนราชการและนักศึกษาในแต่ละคณะเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นทุกวันอังคาร ตลอดเปิดภาคเรียน ณ บริเวณหน้าเสาธง หน้าตึกสำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และในวันนี้ ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้บันทึกเทปถ่ายทำรายการ ที่นี่ชายแดนใต้ ช่วงต้นกล้าพันธุ์ใหม่ เพื่อนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT ช่อง NBT South (NBT ภาคใต้)

        โดยไฮไลท์ของงานนี้ ได้ชูจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ การกล่าวคำปฏิญาณตนโดยนางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คบ. เป็น 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษามลายูกลาง และภาษาจีน เป็นต้น 

แกลเลอรี่