งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์”

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 5 สถาบัน  ได้แก่  

   1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

   2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

   3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

   4.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

   5.คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

       ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีเปิด  โดยในพิธีเปิดดังกล่าวได้มีการจัดการแข่งขันฟุตซอลนัดพิเศษ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณาจารย์แต่ละมหาวิทยาลัย และทีมผู้นำสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 มหาวิทยาลัย 

แกลเลอรี่