งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม การแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการประกวดดาว-เดือน ดาวเทียม ในการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์” ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจาก 5 มหาวิทยาลัย  เข้าร่วมการประกวด  ทั้งนี้ผลการประกวด ได้แก่

ประเภทดาว

          รางวัลชนะเลิศ Miss Aiyara 2019  ได้แก่ นางสาวภัคจิรา กิ่งคำ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสางเดียน่า แวศิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวหนึ่งฤทัย ขันทอง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทเดือน

          รางวัลชนะเลิศ Mister Aiyara 2019 ได้แก่ นายอาณัติ หมีดหรน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสินทร หนูเสน มหาวิยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายมูฮำหมัดสาเกร์ เร๊าะแลบา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ประเภทดาวเทียม  

         รางวัลชนะเลิศ Miss beauty Aiyara 2019 ได้แก่ นายพรณัชชา ศิริเมธากุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเฌอณัช วงศ์พรรณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนิฟาเรส ซาซินิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประเภท Popular Vote 

          ชนะเลิศ Aiyara popular vote  ได้แก่ นายนิฟาเรส ซาซินิ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่