งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์”

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 20 “ไอยราเกมส์” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีปิด และมีคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาจากทั้ง 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีปิดดังกล่าว

โดยการแข่งขันกีฬาประเพณีมนุษย์ - วจก. อุดมศึกษาภาคใต้  ครั้งที่ 21 ในปี 2563 ได้ส่งมอบให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป

          ทั้งนี้ผลการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท มีดังนี้

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงคู่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทหญิงเดี่ยว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมหญิง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชายเดี่ยว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภทชายคู่ คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเปตอง ประเภททีมชาย คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชาย คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงเดี่ยว คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประเภทคู่ผสม คือ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตซอล คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

          ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล คือ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

          ชนะเลิศ การแข่งขัน ROV คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา          

แกลเลอรี่