งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเคารพธงชาติคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันนี้ (23 กรกฎาคม 2562) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กว่า 700 คน   ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณเสาธง อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  โดยพร้อมเพรียงกัน อันเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

   **กิจกรรมนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นในทุกๆวันอังคารของสัปดาห์

แกลเลอรี่