งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

พิธีเปิดมหกรรมรับน้องและกีฬาสานสัมพันธ์ Freshy Hu-So 2019

          วันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดมหกรรมรับน้องและกีฬาสานสัมพันธ์ Freshy Hu-So 2019 ซึ่งจัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          สำหรับมหกรรมรับน้องและกีฬาสานสัมพันธ์ Freshy Hu-So 2019  ในครั้งนี้จะมีกิจกรรมทั้งหมด 2 วัน โดยวันเสาร์ ที่ 5 ตุลาคม 2562 ภาคเช้าจะเป็นกิจกรรมให้ความรู้จากวิทยากร โดยทางทีมงานสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯได้ติดต่อเชิญทีมงานสันทนาการหัวใจเบิกบาน จากสมาคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนชายแดนใต้ มามอบความสนุกสนานพร้อมความรู้ให้กับน้องใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในส่วนภาคบ่ายของวันเดียวกัน จะเป็นกิจกรรมการเข้าฐาน โดยจะแบ่งออกเป็น 8 ฐาน แต่ละฐานจะมีรุ่นพี่ของแต่ละหลักสูตรพร้อมทีมงานสโมสรนักศึกษาประจำฐาน ซึ่งในแต่ละฐานจะได้ทั้งความสนุกสนาน ความรู้ในการใช้ชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย และการประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรให้เหมาะสมกับสังคมปัจจุบัน

          ในส่วนของวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 จะเป็นการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาสากล และกีฬาพื้นบ้าน โดยจะแบ่งนักศึกษาน้องปี 1 ออกเป็น 4 สี  คือ สีฟ้า สีแดง สีเขียว และสีชมพู โดยมีประเภทกีฬา คือ ฟุตซอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เปตอง เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา เสริมสร้างสุขภาวะทั้งกายและจิตใจของนักศึกษา และเพื่อเป็นการคัดเลือกดูตัวนักกีฬาน้องใหม่ สำหรับการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นต่อไป โดยการแข่งขันเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าของวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬาข้างอาคาร 20 และในช่วงบ่ายแข่งขันกีฬาพท้นบ้าน ณ อาคารกิจกรรม (Student Union) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่