งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา ได้รับคัดเลือก ผลงานหนังสั้น เรื่อง “เด็กปอเนาะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษาทั้ง 3 คน ได้แก่  นายฟาอิส หาแวบือซา , นายอัมรินทร์ กะลูแป และนายญัยลานี หะยีมะเเซ และนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ นายนครินทร์ หะยีฮามะ   ภายใต้ชื่อทีมทานตะวันจ้า ได้รับคัดเลือก ผลงานหนังสั้น เรื่อง “เด็กปอเนาะ” ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบหนังสั้นจากฝีมือเด็กสามจังหวัดชายแดนใต้ ภายในโครงการชื่อ  "ds youngfilmmaker"  ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสะท้อนความคิดของเยาวชนที่มีความสนใจอยากเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ผ่านหนังสั้น 
โดยได้มีโอกาสจัดฉาย ณ  
      - โรงภาพยนตร์โคลิเซียม ยะลา ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562
      - Tk park pattani ในวันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562
      - เทศกาลภาพยนต์สั้น (thai short film and video festival) ณ หอภาพยนตร์ศรีศาลายา (กรุงเทพมหานคร) ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562
      - SF world central world (กรุงเทพมหานคร) วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562

 

แกลเลอรี่