งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

        เมื่อวันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามโรงพิธีช้างเผือก เทศบาลนครยะลา โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรมฯ

       โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้องๆเด็กๆร่วมสนุกในการเล่นเกม  ตอบคำถาม ชิงของรางวัลจำนวนมาก และได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  โยธาทิพย์  ในการเยี่ยมชมและมอบของรางวัลแก่น้องๆ ณ บูธของคณะมนุษยศาสตร์ฯ ทั้งนี้คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้นำชุดการแสดง “ระบำกีปัสเรนัง” ร่วมแสดง ณ เวทีกลาง สนามโรงพิธีช้างเผือก

แกลเลอรี่