งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกวดดาวเดือนและแฟนซี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “โลกแห่งเวทมนต์ “ “Monde magique of gryffindor”

            สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ได้จัดการประกวดดาวเดือนและแฟนซี ภายใต้คอนเซ็ปท์ “โลกแห่งเวทมนต์ “ “Monde magique of gryffindor” ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  “The Freshy Day and Night Hu - So Contest 2019”  โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากแต่ละสาขาร่วมการประกวด

            ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมการประกวดในครั้งนี้

แกลเลอรี่