งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Darmasiswa

            กระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Darmasiswa Scholarship Program 2020/2021 ซึ่งเป็นทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนภาษาอินโดนีเซีย ศิลปะ และวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย

          **นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://darmasiswa.kemdikbud.go.id