งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 10 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563  

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://job.ocsc.go.th/images/Job/637310083614401502.pdf