งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง พนักงานศาลปกครองปฏิบัติการ จำนวน 50 อัตรา  สมัครออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม  - 2 กันยายน 2563

**ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com/