งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

            เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2563  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  ให้แก่นักศึกษาที่จะจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้น และเพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษผ่านตามมาตรฐาน CEFR อยู่ในระดับ B1  ซึ่งจัด ณ ห้อง 24-501 , 24-502 , 24-503 , 24-512 และ 24-513  อาคารสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          ผลจากการอบรมในครั้งนี้ ปรากฏว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ สามารถสอบผ่านในระดับ B1 จำนวน 34 คน

แกลเลอรี่