งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากผลงานคลิปสั้น "โลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้"

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ จากผลงานคลิปสั้น "โลกใบใหม่แห่งการเรียนรู้"  พร้อมทั้งรับโล่รางวัล  เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรางวัล Popular vote จำนวน 5,000 บาท ในโครงการ "คลิกไอเดีย พลิกชุมชน"  ซึ่งประกอบด้วย นางสาวสมฤทัย ทองนุ้ย ศิษย์เก่าหลักสูตรนิติศาสตร์  นางสาวกูมัสเราะห์ ลือแมะ นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ และนายสาบูดิน การี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม  ภายใต้ชื่อทีม YR artlaw  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ คือ อาจารย์จิราพร เกียรตินฤมล หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม และอาจารย์อารยา ชินวรโกมล  หลักสูตร์นิติศาสตร์  ซึ่งจัดโดยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สามารถดูผลงานได้ตามลิ้งค์ที่แนบ https://www.youtube.com/watch?v=3qHklToClII

       **ผู้ออกแบบแบนเนอร์ นายสาบูดิน การี  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบศิลปกรรม 

แกลเลอรี่