งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญชวนร่วมประกวดเรียงความ หัวข้อ “สันติสุขชายแดนใต้ในความคิดของฉัน” ชิงทุนการศึกษาและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี  หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nsc.go.th/?p=8212

แกลเลอรี่