งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวยามีละห์ โต๊ะอีแม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำเสนอวิจัยดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัย

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวยามีละห์ โต๊ะอีแม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้นำเสนอวิจัยดีเด่น การนำเสนอบทความวิจัย จากกิจกรรมการแข่งขันวิชาการภาษาอาหรับ งานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก 2020 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
 

แกลเลอรี่