งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอัสมะ ลอเด็ง , นางสาวฟิรดา กะสามาสุ , นางสาวตัสนีม ยูโซะ และนางสาวอัฟนัน ซายอ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันโต้วาทีภาษาอาหรับ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอัสมะ ลอเด็ง , นางสาวฟิรดา กะสามาสุ , นางสาวตัสนีม ยูโซะ และนางสาวอัฟนัน ซายอ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1การแข่งขันโต้วาทีภาษาอาหรับ จากกิจกรรมการแข่งขันวิชาการภาษาอาหรับ งานนิทรรศการวันภาษาอาหรับโลก 2020 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2563 ณ คณะวิทยาการอิสลามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 

แกลเลอรี่