งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การถวายงานผ่านภาษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาแอเสาะ ยูโซ๊ะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับภูมิภาค การถวายงานผ่านภาษา"ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" ในการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกภาคใต้ หัวข้อ"ความกตัญญูรู้คุณ เป็นสิ่งนำหนุนให้รุ่งเรือง" จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

แกลเลอรี่