งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การแข่งขันกีฬาเครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ภาคใต้ ชื่องาน "กล้าประดู่เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 20-23 เมษายน 2560 ทีมสโมสรนักศึกษา นักกีฬา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายนักศึกษา 8 สถาบัน ภาคใต้ ชื่องาน "กล้าประดู่เกมส์" ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้าเหรียญทองกีฬาฟุตซอล และเปตองเดี่ยว เหรียญเงินกีฬาบาสเกตบอลหญิง กีฬาเปตอง และเหรียญทองแดงกีฬาเปตอง บาสเกตบอลชายและวอลเล่ย์บอลชาย ซึ่งปีหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขต ปัตตานีเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขันกีฬา

สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ facebookกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แกลเลอรี่