งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี 2559

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ปี 2559  ในพุธ  ที่ 21 ธันวาคม 2559  ณ บริเวณหอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

แกลเลอรี่