งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

"หนังตะลุง" รูปเงาวิถีชีวิตคนปักษ์ใต้

แกลเลอรี่