งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2560  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2560  ณ  หอประชุมเล็ก  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  โดยมีคณะผู้บริหารคณะฯ  คณาจารย์  สโมสรนักศึกษาฯและนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรรม

สามารถติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ https://www.facebook.com/pg/huso.affair/photos/?tab=albums

แกลเลอรี่