งานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  65 พรรษา  28  กรกฎาคม 2560  ในวันพุธ ที่ 26  กรกฎาคม  2560 เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

           ในการนี้ กองพัฒนานักศึกษา จึงกำหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

           โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เข้าร่วมกิจกรรม  ดังต่อไปนี้

          - เวลา 07.30 น. พิธีทางศาสนาอิสลาม  ณ  อาคารละหมด

                             (เฉพาะนักศึกษาชายสาขาภาษามลายู  ทุกชั้นปี)   

          - เวลา 07.30 น. พิธีทางศาสนาพุทธ  ตักบาตรอาหารแห้ง พระสงฆ์  7 รูป    ณ อาคารประกอบ 1

                             (นักศึกษาพุทธ  ทุกคณะ  ทุกสาขา  ทุกชั้นปี)

          - เวลา 13.00 น.  กิจกรรม Big  Cleaning  day  (บริเวณที่คณะกำหนด)

แกลเลอรี่