งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และการออกแบบศิลปกรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรม จัดแสดงภาพวาด “ในหลวง ร.10” เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี เปิดงานกิจกรรมนิทรรศการภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์และการออกแบบศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้นำภาพวาดของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 มาร่วมจัดแสดง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ

ทั้งนี้ นายวินัย สุขวิน อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบนวัตกรรมทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำผลงานของนักศึกษา และรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความปลาบปลื้มยินดี ที่ได้รับโอกาสให้นำผลงานภาพวาด มาจัดแสดงเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของในหลวง รัชกาลที่ 10 โดยรูปแบบของงานที่นำมาจัดแสดง มีความหลากหลายทางดานศิลปะ ทำให้ผู้ที่มาชมผลงานได้เกิดการเรียนรู้ และรับชมภาพวาดพระบรมสาธิศลักษณ์ เห็นถึงวิธีการวาดภาพด้วยความตั้งใจของนักศึกษา 

การจัดแสดงภาพวาดในหลวง รัชกาลที่ 10 ที่ชั้น 4 ห้างโคลีเซี่ยมยะลาเข้าชมได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 28-30 กรกฎาคม

 

 

แหล่งข่าว : ผู้จัดการออนไลน์

แกลเลอรี่