งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการให้คำปรึกษา และการจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

    ขอรบกวนให้นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป  ตอบแบบประเมินความพึงพอใจการบริการให้ข้อมูลข่าวสาร การบริการให้คำปรึกษา และการจัดกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2561   ตามลิ้งค์ที่แนบ https://bit.ly/2SThJtU   ภายในวันศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562   เพื่อคณะฯจะได้นำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงระบบการทำงานต่อไป