งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณบดีคมส.มรย.ส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนบ้านท่าสาป

          วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับเกียรติจากเทศบาลตำบลท่าสาป ส่งชุดการแสดง “นาฏศิลป์สร้างสรรค์กีปัสเรนัง” เข้าร่วมในงานกิจกรรมเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ด้วยสื่อพหุวัฒนธรรม “พหุวัฒนธรรม นำสันติสุข จังหวัดยะลา” ณ ตลาดท่าแพท่าสาป  อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

          ซึ่งการแสดงชุด “นาฏศิลป์สร้างสรรค์กีปัสเรนัง”  ได้รับการอำนวยการแสดงจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และควบคุมการฝึกซ้อมการแสดงโดยอาจารย์วรากร แซ่พุ่น รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาฯ และฝึกซ้อมการแสดงโดยอาจารย์รัตนาภรณ์ แก้วกสิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดง

          กีปัสเรนัง เป็นการแสดงที่นำแนวคิดมาจากประเพณีแห่นก  ของจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี   ที่มีความสวยงามของพัดเรนังปรากฏอยู่ในขบวนแห่นก บุหรงซีงอ ซึ่งชาวมลายูเชื่อกันว่าพัดนอกจากจะนำความเย็นเข้าสู่ตัวแล้วยังสามารถขจัดปัดเป่าทุกข์โศกโรคภัยให้พ้นออกจากตัวเสียงของพัดที่ดังเป็นเอกลักษณ์นั้นเชื่อว่าสามารถขจัดไล่สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปการแสดงชุดนี้จึงสร้างสรรค์ลีลาการใช้พัดในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจ

         #สนใจให้วงกีปัสเรนังไปร่วมแสดงในพิธีต่างๆติดต่อได้นะครับ (ติดต่อได้ที่ 080-037-8671 อ.วะ)

         #ขอบคุณท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ให้โอกาสพาเด็กๆออกไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมมากๆ ครับ

        #ขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มุ่งมั่นและตั้งใจมากๆนะครับ

แกลเลอรี่