งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมการให้ความรู้ บรรยายเชิงสันทนาการ ภายใต้หัวข้อ “สังคมไร้เงินสด อนาคตกับคนยุคใหม่”

           เมื่อวันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการ การให้ความรู้ บรรยายเชิงสันทนาการ ภายใต้หัวข้อ “สังคมไร้เงินสด  อนาคตกับคนยุคใหม่” ซึ่งจัดโดยธนาคารออมสิน ภาค 18 ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการเงินให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งนอกจากนักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้ว ยังได้ร่วมเล่นเกมตอบคำถามและลุ้นของรางวัลอีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

แกลเลอรี่