งานพัฒนานักศึกษาและสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขยายเวลารับผลงานการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Cyberbullying” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่และเกียรติบัตร

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษของบัณฑิต กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โดยได้จัดการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Cyberbullying”  เพื่อเป็นส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และเพื่อให้นักศึกษากล้าแสดงออกและใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (รายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังเอกสารแนบ) ทั้งนี้สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


- ทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ  และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร 
- ทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ 4 จะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

**หมายเหตุ   รายละเอียดและหลักเกณฑ์  นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่