สำนวนไทย : แกว่งเท้าหาเสี้ยน หมายถึง อยู่ดีไม่ว่าดี ไปหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัว

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย