สำนวนไทย : ชุบมือเปิบ หมายถึง ฉวยเอาผลประโยชน์ของผู้อื่น โดยตัวเองไมได้ลงทุนลงแรง

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย