สำนวนไทย : เลือดข้นกว่าน้ำ หมายถึง ญาติพี่น้องย่อมดีกว่าคนอื่น

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย