สำนวนไทย : ผีซ้ำด้ำพลอย หมายถึง ถูกซ้ำเติม เมื่อพลาดพลั้งหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้าย

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย