สำนวนไทย : กระต่ายแก่แม่ปลาช่อน หมายถึง หญิงค่อนข้างมีอายุที่มีมารยาและเล่ห์เหลี่ยมมาก และมีกิริยาจัดจ้าน

24 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย