สำนวนไทย : เจียมเนื้อเจียมตัว หมายถึง เจียมเนื้อเจียมตัว หมายถึง รู้จักประมาณตัว ตัวอย่างเช่น เราเป็นพนักงานใหม่ ยังไม่รู้เรื่องอะไร เข้าไปก็เจียเนื้อเจียมตัวด้วยนะลูก ผู้ใหญ่ท่านจะได้เอ็นดู

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย