สำนวนไทย : รู้หลบเป็นปีก รู้หลีกเป็นหาง หมายถึง รู้จักเอาตัวรอดหรือปรับตัวให้เข้ากับเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น จำไว้นะลูก คนเรานะต้องมีไหวพริบรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง ไม่งั้นจะอยู่ในสังคมทุกวันนี้ไม่ได้

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย