สำนวนไทย :กินข้าวร้อนนอนสบาย หมายถึง มีความเป็นอยู่อย่างสบาย นึกจะกินจะตื่นเมื่อไรก็ได้

25 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย