สำนวนไทย : งอมืองอตีน หมายถึง เกียจคร้าน, ไม่สนใจขวนขวายการทำงาน

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย