สำนวนไทย : ตีวัวกระทบคราด หมายถึง โกรธคนหนึ่งแต่ทำอะไรเขาไม่ได้ ไพล่ไปรังควานอีกคนหนึ่ง

29 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย