พูดอย่างไร... ให้จับใจผู้ฟัง

7 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) คลิปนี้มีความรู้