สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

**สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญชวนเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดแข่งขันแต่งกลอน 8 รณรงค์ส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต 
ในหัวข้อ “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต” 
เนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนา 11 ปี ของสำนักงาน ป.ป.ท.
ชิงเงินรางวัล รวม 15,000 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หลักเกณฑ์ กติกาและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ 
Facebook : @pacc.go.th และ www.pacc.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ 
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 19 ธ.ค. 61 (เวลา 16.30 น.)