เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "รากเหง้าทางภาษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน"

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 เข้าร่วมการแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ "รากเหง้าทางภาษาจากอดีตสู่ปัจจุบัน" ในวันพุธที่ 30 มกราคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบราแง ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2562 นะคะ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด