คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. เข้าร่วมพิธีเปิดจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่่ 10 และควบคุมกีฬา

6 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. เข้าร่วมพิธีเปิดกีฬาจันทน์กะพ้อเกมส์ ครั้งที่่ 10 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาจารูสเตเดี่ยม