เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 เข้าร่วมแข่งขันเล่าเรื่องประทับใจจากภาพ (3 จังหวัดชายแดนใต้) เนื่องในโอกาสวันกวีนิพนธ์สากล 21 มีนาคม

8 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 เข้าร่วมแข่งขันเล่าเรื่องประทับใจจากภาพ (3 จังหวัดชายแดนใต้)  เนื่องในโอกาสวันกวีนิพนธ์สากล 21 มีนาคม ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคาร 24 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด