สำนวนไทย : ชักแม่น้ำทั้งห้า ตัวอย่างเช่น พูดจาหว่านล้อม ยกยอคนอื่นว่าเขาดีเลิศ เพื่อเราจะได้สมปรารถนา

20 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย