ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมูนี มูซอ ชนะเลิศการประกวดเรียงความ ประเด็น “บทเรียนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน”

21 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

วันที่ 20 มีนาคม 2562 คณาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้มอบโล่ห์รางวัลให้กับนางสาวมูนี มูซอ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ ประเด็น “บทเรียนจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน”