ผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา

3 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ผลงานดีเด่น

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในรายวิชา การเขียนบันเทิงคดี ส่งผลงานเขียนเรื่องสั้น เข้าประกวดในโครงการ "เรื่องล่าจากบ้านเรา" ของสถาบันวัฒนธรรมร่วมสมัย จำนวน 13 เรื่อง