โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ ๓ (บริการวิชาการ)

13 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) โครงการบริการวิชาการ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ ๓ (บริการวิชาการ) ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูอาสาและเพิ่มทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เรื่องเทคนิคการสอนคำในภาษาไทยผ่านรูปแบบการเล่านิทานและการปฏิบัติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  สุนทรนนท์ คณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์พอหทัย ซุ่นสั้น ,  อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ , อาจารย์สวพร จันทรสกุล , อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข , อาจารย์ซูไรดา เจะนิ และนักศึกษาช่วยงาน จำนวน ๖ คน มาจัดกิจกรรมครั้งนี้ ฯ