กิจกรรมร่วมถวายเทียนพรรษา

12 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมร่วมถวายแห่เทียนพรรษา 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเทียนพรรษา บุคลากรและอาจารย์ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิติ สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมถวายเทียวพรรษาวันที่ 12 กรกฎาคม ณ วัดคูหาภิมุข (วัดหน้าถ้ำ) อำเภอเมอง จังหวัดยะลา