กิจกรรมจูงมือน้องสู่อ้อมกอดบ้านภาษาไทย(รับน้อง)

27 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

          กิจกรรมมจูงมือน้องสู่อ้อมกอดบ้านภาษาไทย (รับน้อง)

          ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการกิจกรรมจูงมือน้องสู่อ้อมกอดบ้านภาษาไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ สนามหญ้าหน้าหอประชุมหลังใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้องรวมทั้งอาจารย์ในหลักสูตร  และมีคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมมาให้กำลังใจแก่นักศึกษา